รายละเอียดเพลง:
ชื่อเพลง : พระเยซู พระองค์บริสุทธิ์
คีย์เพลง :
ไม่มีไฟล์เพลง  ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซู พระองค์บริสุทธิ์  
view : 5970  download : 425

Text SIze: A   A   A
ไม่มีไฟล์เพลง
 เนื้อเพลง:
 
พระเยซู พระองค์บริสุทธิ์

           A      C#m                    D             E                  A
1.พระเยซู พระองค์บริสุทธิ์ เป็นพระเจ้าสูงสุด  เราขอก้มกราบบูชา

        A       C#m                 D              E            A
พระเยซู พระองค์ผู้โสภา เราขอน้อมวันทา นมัสการพระองค์

            F#m           D                E                        A
 *เราขอชูมือสรรเสริญ นมัสการ ด้วยวิญญาณและความจริง

                    F#m          C#m               D               E
 เพราะพระองค์เป็นทุกสิ่ง เราขอพึ่งพิง  มอบชีวิตรับใช้พระองค์

                A
(ตามน้ำพระทัย)
 
2.พระเยซู พระองค์พลีพระชนม์ ทรงช่วยเราทุกคน รอดพ้นจากสิ่งเลวร้าย
พระเยซู มีพระคุณมากมาย  เราน้อมใจและกาย ถวายให้พระเยซู Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://thaianglican.org

http://www.facebook.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 KAYWA.COM

 Click download The Kaywa  Reader
 for mobile
 http://reader.kaywa.com

 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbt@thaianglican.org