รายละเอียดเพลง:
ชื่อเพลง : ขอบพระคุณด้วยใจกัตญญู
คีย์เพลง :
ไม่มีไฟล์เพลง  ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ขอบพระคุณด้วยใจกัตญญู  
view : 13707  download : 1293

Text SIze: A   A   A
ไม่มีไฟล์เพลง
 เนื้อเพลง:
0015 (G)
 
ขอบพระคุณด้วยใจกัตญญู

        G                     Bm            Em         Bm
 ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู  ขอบพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์
             C                       G                 F        D7
 ขอบพระคุณเพราะพระองค์  ประทานพระเยซู  พระบุตร  (2)

        Bm             Em                Am           D7         G-Bm/F#                   
  เดี๋ยวนี้  ให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็ง   ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี  
                    Em               F       D7                    G
  เพราะพระองค์ทรงประทานสิ่งดี เพื่อเรา   (2)  ขอบพระคุณ
  Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://thaianglican.org

http://www.facebook.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 KAYWA.COM

 Click download The Kaywa  Reader
 for mobile
 http://reader.kaywa.com

 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbt@thaianglican.org